WELCOME TO MY WORLD

banner
<script data-ad-client="ca-pub-5733253916074562" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

สารบัญ LGBT

• • •

สารบัญ Lifestyle

• • •

สารบัญ Health

• • •

สารบัญ Food

• • •

<script data-ad-client="ca-pub-2367529442413944" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

สารบัญ NEWS

• • •

บทความล่าสุด

 • 5 งานเกย์ไพรด์ที่เจ๋งที่สุดในโลก
  อยากจะลองไปสัมผัสกับงานพาเหรดอันแสนจะสนุกสนานของชาว LGBT ดูสักครั้ง วันนี้บทความของเราได้รวบรวม 5 สุดยอดงานเกย์ไพร์ดจากทั่วโลกทั้งในยุโรปและเอเชียมาให้ได้ทราบกัน
 • เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ หยุดโรค NCDs
  โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” มุ่งหวังที่จะอาศัยกลไกอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีประจำอยู่ทุกหมู่บ้านจำนวนประมาณ 1 ล้านคนทั่วประเทศ มาเชิญชวน ท้าชวน ให้กำลังใจและช่วยเหลือให้คนสูบบุหรี่คิดเลิกสูบให้ได้ปีละหนึ่งคน ต่ออาสาสมัครหนึ่งคน รวมสามปีก็จะได้คนเลิกสูบสามล้านคน
 • เพิ่มกิจกรรมทางกาย ง่ายๆ เพียงแค่เดิน
  ในอดีตเราอาจคุ้นชินกับคำว่า ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กีฬาเพื่อสุขภาพ แต่ในปัจจุบันเราต้องทำความรู้จักกับศัพท์ใหม่ นั่นคือคำว่า “กิจกรรมทางกาย” ที่นับรวมทุก ๆ กิจกรรมที่ทำให้ร่างกายเราได้เคลื่อนไหว ออกแรง ทั้งระดับเบา ปานกลาง และหนัก
 • “โรงเรียนรักเดิน” ปลุกกิจกรรมทางกายให้เยาวชนไทย
  กิจกรรมทางกาย หมายถึง การขยับร่างกายหรือเคลื่อนไหวโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ แบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเบา ระดับปานกลาง และระดับหนัก ซึ่งจากผลสำรวจการมีกิจกรรมทางกายระดับประเทศ พบว่า ปี 2555 เด็กไทยมีกิจกรรมทางกายร้อยละ 67.6 และลดลงในปี 2557 เหลือร้อยละ 63.2 และคาดการณ์ว่าในอีก 3 ปี จะมีเด็กไทยถึง 1 ใน 5 ที่อยู่ในภาวะอ้วน และมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
 • Unseen Switzerland: เบิร์นที่ไม่เคยถูกลืม
  หากพูดถึงประเทศที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลก สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) จะต้องติด 1 ใน 3 ของประเทศที่ทุกคนนึกถึง…เมืองที่ห้อมล้อมไปด้วยหุบเขาหิมะ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม ตึกรามบ้านช่องที่ยังคงสภาพความเป็นเมืองเก่าที่ไม่ได้รับบาดแผลหรือผลกระทบจากสงคราม
 • ปิดเทอมสร้างสรรค์ เปิดหน้าต่างสู่การเรียนรู้
  ปัญหาของผู้ปกครองในช่วงปิดเทอมคือ “สามเดือนนี้ จะให้ลูกทำอะไร?” จากผลสำรวจในปี 2561 พบว่า กิจกรรมที่เด็ก เยาวชน ตั้งใจจะทำในช่วงปิดเทอม 3 อันดับแรก คือ เล่นมือถือ อินเตอร์เน็ต 71% ตามด้วยการไปเที่ยวต่างจังหวัด 53% และหางานพิเศษทำ 46% นั่นคือสิ่งที่ผู้ปกครองต้องการจริงหรือ?

เรื่องล่าสุด

5 งานเกย์ไพรด์ที่เจ๋งที่สุดในโลก

อยากจะลองไปสัมผัสกับงานพาเหรดอันแสนจะสนุกสนานของชาว LGBT ดูสักครั้ง วันนี้บทความของเราได้รวบรวม 5 สุดยอดงานเกย์ไพร์ดจากทั่วโลกทั้งในยุโรปและเอเชียมาให้ได้ทราบกัน

เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ หยุดโรค NCDs

โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” มุ่งหวังที่จะอาศัยกลไกอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีประจำอยู่ทุกหมู่บ้านจำนวนประมาณ 1 ล้านคนทั่วประเทศ มาเชิญชวน ท้าชวน ให้กำลังใจและช่วยเหลือให้คนสูบบุหรี่คิดเลิกสูบให้ได้ปีละหนึ่งคน ต่ออาสาสมัครหนึ่งคน รวมสามปีก็จะได้คนเลิกสูบสามล้านคน

เพิ่มกิจกรรมทางกาย ง่ายๆ เพียงแค่เดิน

ในอดีตเราอาจคุ้นชินกับคำว่า ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กีฬาเพื่อสุขภาพ แต่ในปัจจุบันเราต้องทำความรู้จักกับศัพท์ใหม่ นั่นคือคำว่า “กิจกรรมทางกาย” ที่นับรวมทุก ๆ กิจกรรมที่ทำให้ร่างกายเราได้เคลื่อนไหว ออกแรง ทั้งระดับเบา ปานกลาง และหนัก

“โรงเรียนรักเดิน” ปลุกกิจกรรมทางกายให้เยาวชนไทย

กิจกรรมทางกาย หมายถึง การขยับร่างกายหรือเคลื่อนไหวโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ แบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเบา ระดับปานกลาง และระดับหนัก ซึ่งจากผลสำรวจการมีกิจกรรมทางกายระดับประเทศ พบว่า ปี 2555 เด็กไทยมีกิจกรรมทางกายร้อยละ 67.6 และลดลงในปี 2557 เหลือร้อยละ 63.2 และคาดการณ์ว่าในอีก 3 ปี จะมีเด็กไทยถึง 1 ใน 5 ที่อยู่ในภาวะอ้วน และมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

More Posts